DOI: https://doi.org/10.7203/CGUV.108-9.23729

Les transformacions agràries a les terres de Castelló a finals del segle XIX, analitzades pel comissari d’agricultura Fernando Bou i Gascó


Resumen


Davant l’endarreriment que es vivia en les terres septentrionals valencianes, a les darreres dècades
del segle xix una sèrie de persones intentaren introduir transformacions en el seu paisatge agrari, sobretot
a la Plana, que pogueren significar un avanç socioeconòmic. Entre els protagonistes d’aquestes propostes
hi hagué tècnics que s’havien format per a analitzar el què i el com es cultivava, i proposaven el que
caldria modificar. Un d’aquests especialistes en agricultura fou Fernando Bou i Gascó (1828-1884), qui
va experimentar i escriure sobre les mesures que calia prendre per a fer front als problemes de cultius
tradicionals, com la fil·loxera de la vinya, i sobre els possibles nous cultius de regadiu, com la canyamel
i els cítrics, perquè substituïren els cereals i el cànem.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación