DOI: https://doi.org/10.7203/CGUV.108-9.23644

Sants i cavallers, i també pagesos: herois literaris dels paisatges medievals


Resumen


Durant els mil anys de duració de l’edat mitjana les imatges del paisatge evolucionen al ritme del
creixement –o el decreixement– econòmic i de les condicions mediambientals, però també en funció
dels canvis operats en el sistema de valors. La natura salvatge, el bosc i els animals assumeixen papers
i funcions distintes amb el pas dels segles. Aquest és l’objectiu del present article: detectar a través de
les fonts literàries l’evolució i les modificacions en la percepció del paisatge de l’Occident medieval.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación