DOI: https://doi.org/10.7203/CGUV.108-9.23643

L’artificialització del litoral valencià després de trenta-set anys (1985-2022)


Resumen


Els anys escolats després de les modificacions antròpiques del litoral s’han caracteritzat per l’increment
dels ports comercials i esportius i les repercussions del corrent de deriva litoral. Les causes fonamentals
són la fallida de la sedimentació, l’augment del nivell marí i l’edificació de la vorera immediata, afavorida
per l’especulació, els espigons de defensa i els “passeigs marítims” que no deixen més que indemnes els
sectors de penya-segats.


Palabras clave


País Valencià; geomorfologia litoral; ports comercials i esportius

Texto completo:

PDF (Català)

Referencias


Aguilar, I. (2010). Guía de los puertos de la Comunidad Valenciana. València: Conselleria d’Infraestructures i de Transport, 328 pp.
Aragonés, L. et al. (2015). Beach Nourishment Impacta on Posidonia oceanica: Case Study of Poniente Beach (Benidorm, Spain). Ocean Engineering, 107, 1-12.
Blázquez, A. M. & Usera, J. (2006). Variaciones de la línea de costa en l’Albufera d’Elx (Alicante) durante el cuaternario reciente. En Sanjaume, E. & Mateu, J. F. (eds.). Geomorfologia litoral i Quaternari. Homenatge V. M. R. (pp. 59-72). València: Universitat de València.
Cavanilles, A. J. (1795-1797). Observaciones sobre la historia natural, geografia, agricultura, poblacion y frutos del Reyno de Valencia (2 vols.). Madrid: Imprenta Real.

Rey, J., Fernández Salas, L. M., & Blázquez, A. M. (1999). Identificación de las unidades sedimentarias cuaternarias en la plataforma interna del litoral del País Valenciano: el rol de los factores morfoestructurales y eustáticos. en Geoarqueologia i quaternari litoral. Memorial M. P. Fumanal (pp. 403-418). València: Universitat de València.
Riquelme, J. (2005). Las eolianitas pleistocenas entre la Punta de Moraira y la Penya d’Ifac. (Litoral valenciano). En Sanjume, E. & Mateu, J. F. (eds.). Geomorfologia litoral i quaternari. Homenatge V. M. R. (pp. 383-398). València: Universitat de València.
Rosselló, V. M. (1969). El litoral valencià. I. El medi físic i humà. II. Aspectes econòmics. Dos volums (171 + 133 pp). València: L’Estel.
Rosselló, V. M. (1982[1981]). Aspectos geográficos y legales de la transformación del litoral mediterráneo. En Coloquio Hispano-Francés sobre Espacios Litorales (pp. 53-64). Madrid: Servicio de Publicaciones Agrarias.
Rosselló, V. M. (1986). L’artificialització del litoral valencià. Cuadernos de Geografía, 38, 1-28.
Rosselló, V. M. (1987). Dossier. Geografia i arqueología. Debats, 21, 3-29.
Rosselló, V. M. (1995). L’Albufera de València. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 190 pp.
Rosselló, V. M. (2015). La Illeta dels Banyets. Geomorfologia litoral. En Olcina, M. & Pérez Jiménez, R. (eds.). La Illeta dels Banyets i els vivers romans de la costa mediterrània española. Qüestió de conservació (pp. 112-125). MARQ: Alacant.
Rosselló, V. M. & Sanjaume, E. (1975). El litoral del Puerto de Mazarrón (Murcia). Cuadernos de Geografía, 16, 1-21.
Ruiz, J. M. & Carmona, P. (2006). La llanura deltaica de los ríos Júcar y Turia y la Albufera de Valencia. En Sanjaume, E. & Mateu, J. F. (eds.). Geomorfologia litoral i quaternari. Homenatge V. M. R. (pp. 399-418). València: Universitat de València.
Sanjaume, E. (1985). Las costas valencianas: sedimentología y morfología. València: Univesitat de València, 505 pp.
Sanjaume, E. & Pardo, J. E. (2005). Erosion by Human Impact on the Valencian Coastline (E. of Spain). Journal of Coastal Research. S. I. 49, 76-82.
Sanjaume, E. & Pardo, J. E. (2019). Chapter 27. Littoral Dunes on Valencia Coast. En Morales, J. A. (ed.). The Spanish Coastals Systems (pp. 631-660). Cham: Springer Nature Switzerland A. G.
Sanjaume, E., Pardo, J. E., & Segura, F. (2019). Chapter 11. Mediterranean Coastal Lagoons. En Morales, J. A. (ed.). The Spanish Coastals Systems (pp. 237-267). Cham: Springer Nature Switzerland A. G.
Sanjaume, E. & Segura, F. (1986). Análisis morfológico y sedimentológico de la llanura aluvial entre Orpesa y la Ribera de Cabanes. Cuadernos de Geografía, 38, 29-60.
Segura, F. & Pardo, J. E. (2019). Chapter 21. Fan Deltas and Flood plains in Valencian Coastal Plains. En Morales, J. A. (ed.). The Spanish Coastals Systems (pp. 489-516). Cham: Springer Nature Switzerland A. G.
Segura, F. et al. (2005). Canvis del nivell del mar en l’evolució del Prat de Cabanes. En Sanjaume, E. & Mateu, J. F. (eds.). Geomorfologia litoral i quaternari. Homenatge V. M. R. (pp. 471-481). València: Universitat de València.

 

Segura, F., Sanjaume, E. & Pardo, J. E. (1999). Evolución cuaternaria de las albuferas del sector septentrional del Golfo de Valencia. En Rosselló, V. M. (ed.). El Cuaternario del País Valenciano (pp. 139-153). València: Universitat de València.
Serra, J. (2005). Modelo morfológico-fotogramétrico de evolución, evaluación de la estabilidad y prognosis de evolución litoral. En Sanjaume, E. & Mateu, J. F. (eds.). Geomorfologia litoral i quaternari. Homenatge V. M. R. (pp. 471-481). València: Universitat de València.
Thomalla, F. & Vincent, C. E. (2004). Designing Offshore Breakwaters Using Emprirical Relationships: A Case Study from Norfolk, United Kingdom. Journal of Coastal Research, 20(4), 1224-1230.
Viñals, M. J. (2005). Dinámica hidromorfológica y acción antrópica en la albuferas y marjales costeros mediterráneos. En Sanjaume, E. & Mateu, J. F. (eds.). Geomorfologia litoral i quaternari. Homenatge V. M. R. (pp. 407-508). València: Universitat de València.
Viñals, M. J. (1996). El Marjal de Pego-Oliva. Evolución geomorfológica. València: Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, 352 pp.
Viñals, M. J., Ors, J., & Andreu, E. (2001). La Marjal de Gandia. Estudi del medi físic i humà. Gandia: Ajuntament de Gandia. 153 pp.

 

 


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación