DOI: https://doi.org/10.7203/CGUV.107.21307

Regressió del delta del Llobregat. Efecte de les obres d’enginyeria al riu d’ençà del segle XIX


Resumen


La pressió humana envers el Llobregat, un riu al·luvial mediterrani, ha canviat els seus paisatges fluvial i deltaic. La reducció d’aportació de sediment groller del riu ha provocat una regressió del delta de fins a 800 m des d’inicis del segle XX, unes dades inèdites fins el moment. L’article es centra en la component fluvial, tractant de lligar-la amb l’evolució del delta. Quines causes són responsables del retrocés del delta? Es desenvolupa un mètode per conèixer el transport sòlid de fons mitjançant informació autèntica de la morfologia del riu en el passat. L’article compara els càlculs amb mesuraments molt limitats, entre els quals hi ha el volum de sediment atrapat a la nova i profunda desembocadura. Els endegaments fets els darrers 70 anys al curs baix del Llobregat pel pas d’infraestructures han disminuït la disponibilitat de sediment en els darrers 30 km del riu, però aquesta no és la causa principal de la reducció de l’aportació de sediment groller cap a la costa. La construcció de nombroses rescloses al curs mig durant el segle XIX i la freqüència de crescudes que produeixen les grans aportacions de sediment serien responsables del retrocés de la línia de la costa del delta des de finals del segle XIX i al llarg del XX. La retenció de sediment als embassaments és menys rellevant que la regulació que aquests exerceixen en el règim de cabals, pel que fa a l’aportació de sediment a la costa. Conseqüentment, per proveir sorra a les platges del delta del Llobregat és més eficient l’enretirada de rescloses i eixamplar la llera desmantellant endegaments que no pas traspassar sediment als grans embassaments.


Palabras clave


Transport sòlid; regressió de deltes; impactes a rius; història fluvial; rescloses; preses

Texto completo:

PDF (Català)

Referencias


Alayo, J. C. (2017). Aigua i energia. L’aprofitament hidroelèctric dels rius catalans (Pagès editors (ed.)).

Barriendos, M., Gil-Guirado, S., Pino, D., Tuset, J., Pérez-Morales, A., Alberola, A., Costa, J., Balasch, J. C., Castelltort, X., Mazón, J., & Ruiz-Bellet, J. L. (2019). Climatic and social factors behind the Spanish Mediterranean flood event chronologies from documentary sources (14th–20th centuries). Global and Planetary Change, 182. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.102997

Barriendos, M., & Rodrigo, F. S. (2006). Study of historical flood events on Spanish rivers using documentary data. Hydrological Sciences Journal, 51(5), 765–783. https://doi.org/10.1623/hysj.51.5.765

Bridge, J. (2003). Rivers and Floodplains. Forms, Processes and Sedimentary Record. Blackwell Publishing Ltd.

CIIRC. (2010). Estat de la zona costanera a Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya.

Codina, J. (1971). Inundacions al Delta del Llobregat (Rafael Dal).

Einstein, H. A. (1964). Sedimentation, Part II: River Sedimentation, in: Handbook of Applied Hydrology (Chow, V. T). McGraw-Hill.

Gràcia, V., & Calafat, A. (2019). El hemidelta Sur del Llobregat: Un sistema natural controlado por la acción humana. X Jornadas de Geomorfología Litoral, 5.

Ibáñez, C., Alcaraz, C., Caiola, N., Prado, P., Trobajo, R., Benito, X., Day, J. W., Reyes, E., & Syvitski, J. P. M. (2019). Basin-scale land use impacts on world deltas: Human vs natural forcings. Global and Planetary Change, 173, 24–32. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2018.12.003

Ibisate, A., Díaz, E., Ollero, A., Acín, V., & Granado, D. (2013). Channel response to multiple damming in a meandering river, middle and lower Aragón River (Spain). Hydrobiologia, 712(1), 5–23. https://doi.org/10.1007/s10750-013-1490-0

Liébault, F., Gomez, B., Page, M., Marden, M., Peacock, D., Richard, D., & Trotter, C. M. (2005). Land-use change, sediment production and channel response in upland regions. River Research and Applications, 21(7), 739–756. https://doi.org/10.1002/rra.880

Liébault, F., & Piégay, H. (2002). Causes of 20th century channel narrowing in mountain and piedmont rivers of Southeastern France. Earth Surface Processes and Landforms, 27(4), 425–444. https://doi.org/10.1002/esp.328

Liquete, C., Arnau, P., Canals, M., & Colas, S. (2005). Mediterranean river systems of Andalusia, southern Spain, and associated deltas: A source to sink approach. Marine Geology, 222223(1–4), 471–495. https://doi.org/10.1016/j.margeo.2005.06.033

Liquete, C., Canals, M., Ludwig, W., & Arnau, P. (2009). Sediment discharge of the rivers of Catalonia, NE Spain, and the influence of human impacts. Journal of Hydrology, 366(1–4), 76–88. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.12.013

Llasat, M. C., Barriendos, M., Barrera, A., & Rigo, T. (2005). Floods in Catalonia (NE Spain) since the 14th century. Climatological and meteorological aspects from historical documentary sources and old instrumental records. Journal of Hydrology, 313(1–2), 32–47. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.02.004

Marcos, O. (1995). Canvis recents a la línia de costa del delta del Llobregat. In Treballs de la Societat Catalana de Geografia-N° (Vol. 39). https://raco.cat/index.php/TreballsSCGeografia/article/view/184531

Marquès, M. A. (1984). Les formacions quaternàries del delta del Llobregat. Institut d’Estudis Catalans.

Martín-Vide, J. P., & Andreatta, A. (2009). Channel degradation and slope adjustment in steep streams controlled through bed sills. Earth Surface Processes and Landforms, 34(1), 38–47. https://doi.org/10.1002/esp.1687

Paladella, F., & Faura-Sans, M. (1935). Experiències sobre l’avançament de delta del Llobregat. Arxius de l’Escola Superior d’Agricultura, 1, 150–157. https://upcommons.upc.edu/handle/2099/11137

Peeters, A., Houbrechts, G., Hallot, E., Van Campenhout, J., Gob, F., & Petit, F. (2020). Can coarse bedload pass through weirs? Geomorphology, 359, 107131. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107131

Prats-Puntí, A. (2018). Estudi morfodinàmic de l’evolució històrica del tram baix del riu Llobregat [UPC]. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/131247

Syvitski, J. P. M., & Saito, Y. (2007). Morphodynamics of deltas under the influence of humans. Global and Planetary Change, 57(3–4), 261–282. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.12.001

Wilkinson, B. H., & McElroy, B. J. (2007). The impact of humans on continental erosion and sedimentation. Bulletin of the Geological Society of America, 119(1–2), 140–156. https://doi.org/10.1130/B25899.1


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación