L'ús comercial de la costa marítima d'Oriola: Edició i notes onomàstiques i lingüístiques sobre el text d'un plet amb la ciutat d'Alacant (1643)


Resum


Resum: El present treball consisteix en l’edició filològica d’un text de 1643 i en el seu estudi onomàstic i lingüístic. El document recull una sèrie de declaracions sobre el dret ancestral de la ciutat d’Oriola a l’ús comercial del tram de costa que pertany al seu terme; és resultat d’un contenciós amb la ciutat d’Alacant, que nega a Oriola el dret a usar la seua façana marítima amb tal objectiu. La referència a les torres de vigilància que existien en el fragment de costa referit dóna una informació interessant sobre els topònims que hi havia, dels quals se’n pot seguir l’evolució fins al dia de hui. L’anàlisi lingu?ística del text se centra a observar quin ús s’hi fa dels trets que han estat caracteritzats en estudis anteriors com a pròpiament oriolans; especialment en el cas de les accepcions castellanes del verb llevar per contrast amb les de portar.

Paraules clau: onomàstica; lingu?ística històrica; edició filològica; Oriola; Alacant

Abstract: This work consists on the philological edition of a text of 1643 and its onomastic and linguistic study. The document includes a series of statements about the ancient right of the city of Oriola/Orihuela to the commercial use of the stretch of coast that belongs to its term; this is the result of a dispute with the city of Alacant/Alicante, which denies the right of Oriola/Orihuela to use its waterfront to this effect. The reference to the watchtowers that existed in the coastal referred portion gives an interesting information about the existing names, whose evolution can be followed until today. The analysis of the text focuses on observing which use is done of the features that have been characterized in previous studies as oriolans properly, especially in the case of the Castilian meanings of the verb llevar (‘to carry, to bring’) in contrast to the ones of portar (‘to bring’).

Keywords: poetry onomastics; historical linguistics; philological edition; Oriola/Orihuela; Alacant/Alicante


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons