La Llegenda del cor menjat al Decameró de Boccaccio: Estratègies de traducció al català


Resum


Resum: El grau d’intervenció del traductor determina l’acostament del text al lector. Amb la comparació de les quatre traduccions catalanes de La llegenda del cor menjat, el conte novè de la quarta jornada del Decameró de Giovanni Boccaccio, es pot comprovar que cada traductor utilitza estratègies diferents per mirar de resoldre un mateix problema de traducció. A més del bagatge cultural i la subjectivitat de cada un d’ells, cal tenir en compte un seguit de factors (temporals, històrics, referencials, lingu?ístics, socials, etc.) que determinen el resultat final.

Paraules clau: llegenda; cor; menjat; Decameró; Boccaccio; estratègia de traducció

Abstract: The extent to which translators intervene in a text determines its approach to the reader. By comparing the four Catalan translations of The Legend of the Eaten Heart, the ninth tale of the fourth day of The Decameron by Giovanni Boccaccio, you can see that each translator uses different strategies to tackle the same translation problem. Besides each translator’s cultural background and subjectivity, one must take into account several factors (time, history, reference, language, society, etc.), which might also affect the outcome.

Keywords: legend; heart; eaten; Decameron; Boccaccio; strategy; translation


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons