Cultura literària de la dona en la València dels segles XVI i XVII


Resum


Resum: El present treball fa una revisió a la cultura literària de les dones valencianes dels segles XVI i XVII. A més de fer una ullada a les principals fons bibliogràfiques, l’autor assenyala altres possibles vies per descobrir l’activitat escripturària femenina. En concret, aporta dades sobre Clara de la Cerda, una senyora d’origen castellà americà afincada a Oliva, la qual va gestionar els seus negocis personalment i va redactar interessants papers de caire administratiu.


Paraules clau: Cultura literària femenina, Escriptura, València, Edat Moderna, Clara de la Cerda, Oliva


Abstract: The present work does a review to the literary culture of the Valencian women of the 16th and 17th century. Beside throwing a glimpse to the principal bibliographical sources, the author indicates other possible routes to discover the feminine writer activity. Specifically, it provides data about Clara de la Cerda, a lady of Spanish American origin based in Oliva, which managed her business personally and wrote interesting administrative.


Keywords: Literary feminine Culture, Writing, Valencia, Modern Age, Clara de la Cerda, Oliva


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons