Notícia d’una mística catalana de principi del segle XVIII: Teresa Mir i March i la seva autobiografia espiritual Rahó de l’esperit.


Resum


Resum: En aquest article es presenta l’autobiografia espiritual en català Rahó de l’esperit (1709-1714) de la mística d’Olot Teresa Mir i March (1681-1764) i la Relació introductòria del seu pare espiritual, Esteve Gay, conservades en un testimoni únic, el manuscrit número 6 de la Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona. Se’n detalla l’estat de la qu?estió, la descripció i estructura del còdex, així com una anàlisi sumària dels diferents elements que el componen. S’aprofundeix en les dades biogràfiques de la beata a partir de la recerca arxivística. Es detallen les lectures de Mir durant els anys de redacció de Rahó de l’esperit (devocionaris i tractats espirituals), i es fa esment de com, a vegades, les representacions pictòriques i la imatgeria que tenia al seu abast l’ajudaven a formar les visions amb el seu poder evocador.


Paraules clau: Estudis de gènere, Literatura catalana moderna, Autobiografia, Mística


Abstract: The article presents the spiritual autobiography in Catalan Rahó de l’esperit (1709-1714) by Teresa Mir i March (1681-1764), the mystic from Olot, and the introductory panegyric text by Esteve Gay, her spiritual father. The source is the unique documented testimonial: the manuscript number 6, Rare Book and Manuscript Library of the University of Barcelona. Further details on the issue are a description and the codex structure as well as a summary analysis of its different elements and a further learning of the blessed young lady‘s biography through archive research. A listing of Mir’s readings at the time Rahó de l’esperit (prayer books and spiritual treatises) was written and details of how sometimes the powerful evocative pictorial representations and imagery she had access to, helped her conform her visions.


Keywords: Gender studies, Modern Catalan literature, Autobiography, Mysticism


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons