DOI: https://doi.org/10.7203/scripta.16.19228

Una nova proposta d’identificació de l’«alqueria mia per nom Xilvella» de la crònica de Ramon Muntaner: les Cases de Bàrcena, al nord de la ciutat de València


Resum


 


Resum: Tradicionalment s’ha identificat l’«alqueria mia per nom Xilvella» on comença la crònica de Ramon Muntaner amb l’actual municipi de Xirivella, al sud de la ciutat de València, tot i que alhora sempre s’han mantingut dubtes, atesa la manca de proves documentals que ho confirmaren i l’existència d’algunes que ho desmentien. En el present article proposem una altra localització per a l’alqueria de Ramon Muntaner: l’explotació rural que apareix al Llibre del Repartiment de Jaume I com a Xilvella al-Xarquia, en l’actual pedania de les Cases de Bàrcena, al nord de la mateixa ciutat de València. Diversos indicis documentals i paisatgístics així ho assenyalen.


 


Paraules clau: Ramon Muntaner, Xilvella, Les Cases de Bàrcena, Xirivella, cròniques


 


Abstract: “My farm called Xilvella” where Ramon Muntaner’s chronicle begins has been traditionally identified with the current municipality of Xirivella, south of the city of Valencia, although at the same time doubts have always remained, given the lack of documentary evidence to confirm it and the existence of some to disprove it. In this article we propose another location for the farm of Ramon Muntaner, that is, the rural area that appears in the Llibre del Repartiment of James I as Xilvella al-Xarquia, in the current term of Les Cases de Bàrcena, a district north of the same city of Valencia. Several documentary and landscape indications point this out.


 


Keywords: Ramon Muntaner, Xilvella, Les Cases de Bàrcena, Xirivella, chronicles


 


Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


 

Els textos publicats en aquesta revista estan -si no s'indica el contrari- sota una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Pot copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que cite el seu autor i el nom d'aquesta publicació, SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna / International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, no els utilitze per a fins comercials i no faça amb ells obra derivada. La llicència completa es pot consultar en Creative Commons