El cànon literari en l’ensenyament secundari no obligatori valencià


Resumen


En aquest article analitzem, a través de diferents llibres de text publicats recentment al País Valencià, quina literatura s’explica a les aules de l’educació secundària postobligatòria (autors, obres, èpoques i tipus de text) i, el que és més rellevant, com s’ensenya. La reflexió sobre la controvertida qüestió del cànon i sobre els mètodes i recursos per a proporcionar una educació literària sòlida ens duu a reconéixer la necessitat d’ensenyar el cànon, entés com a  proposta oberta i flexible, així com de salvaguardar el plaer lector també en aquests cursos.


Texto completo:

PDF PDF (Català) PDF (English)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative CommonsEsta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

© de los textos: los autores y las autoras

© de la edición: Universitat de València (año en curso)

Depósito Legal: V.229-1995


ISSN impreso: 1135-4178

ISSN Electrónico: 2444-1457