Prosa de ficció i educació literària: notes sobre un desencontre


Resumen


En aquest article ens proposem explicar per què la ficció en prosa ha tardat a introduir-se en les classes de literatura; els diferents gèneres que han estat tractats, especialment la novel·la realista; les reticències amb les quals han acollit aquesta novel·la, i les dificultats que s’hi ha trobat una vegada incorporades. Pretenem que aquest estudi aporte pautes per trobar noves aplicacions de la prosa de ficció en l’ensenyament de la literatura a la secundària.


Palabras clave


ensenyament literatura; ficció; novel·la; educació secundària

Texto completo:

PDF PDF (Català) PDF (English)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative CommonsEsta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

© de los textos: los autores y las autoras

© de la edición: Universitat de València (año en curso)

Depósito Legal: V.229-1995


ISSN impreso: 1135-4178

ISSN Electrónico: 2444-1457