Introducció


Resumen


El número 18 de la revista Quaderns de Filologia. Estudis literaris dedica el monogràfic a la investigació, l’anàlisi i la reflexió sobre el relat des d’una triple perspectiva: des de la literatura, des de la lectura i des de l’escriptura. Aquest triple vessant de la narració conflueix de manera habitual en un context particular: el de l’educació secundària. De fet, la presència del relat com a narració literària i alhora com a forma de lectura i d’escriptura en els documents dels diferents nivells educatius ha generat multitud de reflexions i estudis.


Texto completo:

PDF (Català) PDF (English) PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative CommonsEsta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.

© de los textos: los autores y las autoras

© de la edición: Universitat de València (año en curso)

Depósito Legal: V.229-1995


ISSN impreso: 1135-4178

ISSN Electrónico: 2444-1457