Perfil de usuario/a

Perfil de usuario/a

InDecal ComVn

Resumen biográfico InDecalComVn - In Decal Gia Re TPHCM - In Decal Trong - Decal Sua - Decal Luoi - Decal Giay >> In sac net >> Cat be decal bang may Nhat + Chi 1 - 2 ngay co hang - Mien phi tra hang tu 100k. Test mau khi yeu cau. Gia tai xuong. Luu tru file khach 5 nam. Chinh sua khong gioi han + Ung dung nen tang thuong mai dien tu & Kinh doanh online MuaBanNhanh trong quan ly van hanh in an - Dam bao thoi gian in dung hen ? Bao gia chinh xac, tiet kiem + Doi ngu nhan vien tu van ban hang, ky thuat in, ky thuat gia cong, nhan vien thiet ke ... duoc tuyen dung va dao tao gat gao tu he thong ViecLamVui + In decal giay bang may in offset chuan he 4 mau CMYK. Mau sac in chuan, khong gioi han so luong mau, ben, dep, sac net. Thanh pham, Cat, be Demi theo file thiet ke + In tem nhan decal so luong theo yeu cau >> In Tem Decal giay - In Tem Decal nhua >> In Gap In Nhanh, Thiet ke dep, Be theo yeu cau


 

http://ojs.uv.es/public/site/images/peblajau/facebook_logo_75_01 http://ojs.uv.es/public/site/images/peblajau/logo_twitter_75 http://ojs.uv.es/public/site/images/peblajau/academia_logo_75

 

Follow me on Academia.edu