DOI: https://doi.org/10.7203/CREATIVITY.3.13804

L’impacte de la pornografia en l'Educació Primària i la carència de formació en el professorat en matèria d'educació sexual


Resumen


Aquest treball té com a finalitat realitzar una crítica constructiva cap al model curricular en l’etapa d’Educació Primària en matèria d’Educació Sexual. Aquesta crítica ve fonamentada principalment per la gran diferència que existeix en quan al tractament d’aquesta matèria a l’escola i a la societat. Aquesta diferència rau en les finalitats de cadascuna. Educació Sexual biològica a l’escola i una Educació Sexual social donada per la pornografia. Al marc teòric trobarem referències històriques, socioculturals i psicopedagògiques respecte al tractament del sexe. Aquestes prespectives ens ajudaran a entendre les concepcions sexuals actuals i poder així reflexionar sobre la temàtica tractada.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.