Dades de l'autor

Dades de l'autor

Gros Lladós, Sònia, <p style="text-align: left;" align="right">Universidad Nacional de Educaci&oacute;n a Distancia</p>

  • Caplletra 67 (tardor 2019) - Ressenyes
    Abel Soler, «Enyego d’Àvalos i l’autoria del “Curial”», València, Institució Alfons el Magnànim-CVEI / Publicacions de la Universitat de València / Institut d’Estudis Catalans, 2018, 307 p.
    Resum  PDF


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png