Dades de l'autor

Dades de l'autor

Valsalobre, Pep, <p style="text-align: left;" align="right">Institut de Llengua i Literatura Catalana / Universitat de Girona<em> </em></p>Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png