Dades de l'autor

Dades de l'autor

Casas-Deseures, Mariona, Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya

  • Caplletra 63 (Tardor 2017) - Articles monogràfic
    Introducció al monogràfic «Noves perspectives per a l’ensenyament-aprenentatge de la gramàtica: cap a una gramàtica pedagògica»
    Resum  PDF
  • Caplletra 63 (Tardor 2017) - Articles monogràfic
    La construcció del coneixement gramatical en aprenents d’educació primària i secundària: algunes aproximacions a l’aprenentatge del verb
    Resum  PDF


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png