Dades de l'autor

Dades de l'autor

Payrató, Lluís, <p>IIFV, Universitat de Val&egrave;ncia</p>

  • Caplletra 69 (tardor 2020) - Articles monogràfic
    Els corpus orals en català i el català corrent: els corpus de conversa i de varietats funcionals del Corpus del Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)
    Resum  PDF (English)


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png