Dades de l'autor

Dades de l'autor

Gimeno Betí, Lluís, <p>Universitat Jaume I</p>

  • Caplletra 67 (tardor 2019) - Ressenyes
    Antoni Girauld, «Remei e memorial per a preservar-se i curar de la pesta (1587)», Francesc Cremades (transcripció, introducció i glossari) i Joan Veny (estudi lingüístic), col·lecció «Scripta», Barcelona, Universitat de Barcelona / Ministerio de Economía y Competitividad / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2017, 182 p.
    Resum  PDF
  • Caplletra 68 (primavera 2020) - Ressenyes
    Antoni Ferrando Francés, «Aportacions a l’estudi del català literari medieval», Fundació Germà Colón, Publicacions de la Universitat Jaume I, Servei de Comunicació i Publicacions. Col·lecció «Fundació Germà Colón, 18», Castelló de la Plana, 2018, 437 p.
    Resum  PDF


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png