Dades de l'autor

Dades de l'autor

Reig, Eugeni S.

  • Caplletra 64 (primavera 2018) - Ressenyes
    Joaquim Martí Mestre, «Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI)», València, PUV / PUA / AVL / Institut Alfons el Magnànim, 2017, 1848 pp.
    Resum  PDF


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png