Dades de l'autor

Dades de l'autor

Llàcer Martorell, Arantxa, <p>Universitat de Val&egrave;ncia</p>

  • Caplletra 65 (tardor 2018) - Ressenyes
    Pere Gil, «Història moral de Cathalunya». Edició a cura de Rodolfo Galdeano Carretero, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, Secció Històrico-Arqueològica, 2017, 560 pp.
    Resum  PDF


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png