DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.72.22960

El paper d’Alfred Morel-Fatio en els inicis de la catalanística


Resum


El nostre objectiu en aquest article és fer una síntesi dels principals estudis d’Alfred Morel-Fatio sobre llengua i literatura catalanes, així com definir el seu paper en la catalanística del segle XIX, especialment a França però també a la resta d’Europa. Cal saber que aquest erudit francès va tenir un paper cabdal en el desplegament dels estudis universitaris catalans fora del nostre àmbit lingüístic, a banda de fer aportacions significatives al desplegament de la filologia catalana. Així, arribem a la conclusió que Morel-Fatio té el mèrit de ser el primer professor que va introduir l’estudi de la llengua i la literatura catalanes a les aules universitàries. A banda d’això, no es pot obviar la influència dels seus resums sobre història de la llengua i la literatura catalanes publicats al Grundriss, perquè van ser la principal descripció sobre aquesta part de la nostra cultura disponible per als romanistes europeus de l’època. A més, van contribuir decisivament al desenvolupament de la filologia catalana moderna en repercutir sobre l’obra de diversos filòlegs catalans. 


Paraules clau


catalanística; llengua i literatura catalanes; història de la filologia catalana; romanística; docència universitària; segle XIX

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png