DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.70.19999

Humanisme i crítica en T. S. Eliot i Carles Riba


Resum


T. S. Eliot i Carles Riba són dos autors amb moltes similituds: tots dos van viure aproxi­madament durant la mateixa època (la primera meitat del segle XX), tots dos van destacar com a poetes i com a crítics, i tots dos van escriure sobre temes literaris semblants, com, per exemple, l’humanisme, i sobre diversos autors de la literatura europea, com Dante, Goethe i Baudelaire. Però les seves diferents circumstàncies biogràfiques i els diferents contextos literaris, socials i polítics van condicionar la seva concepció de l’humanisme i la seva interpretació d’alguns dels principals escriptors de la cultura occidental. L’objectiu d’aquest article és fer un exercici de literatura com­parada per relacionar i contrastar aquestes diferents concepcions i interpretacions d’Eliot i Riba.


Paraules clau


T. S. Eliot; Carles Riba; humanisme; crítica; literatura europea

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png