DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.69.17268

Els corpus orals en català i el català corrent: els corpus de conversa i de varietats funcionals del Corpus del Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)


Resum


Aquest treball pretén exposar el conjunt de corpus i de recerques que s’han elaborat al llarg de diferents projectes promoguts amb l’objectiu de constituir corpus representatius del català corrent (sobretot oral i col·loquial). Els projectes a què es fa referència (VARCOM i PRAGMAESTIL) s’han dut a terme des de final del segle XX i des de la Universitat de Barcelona, més en concret amb la feina desenvolupada per diferents subgrups del Grup d’Estudi de la Variació (GEV-UB), en particular pel Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD). El treball revisa en especial un corpus oral de conversa col·loquial (COC, 2002), un corpus oral de registres (COR, 2004) i un corpus oral audiovisual de gèneres textuals (CAP, 2008), en què per primera vegada se suma, a la veu paral·lelitzada amb els textos transcrits, la imatge dels interlocutors. El present treball incideix en especial en el caràcter volgudament qualitatiu i orientat a la recerca d’aquests corpus, i alhora en les possibilitats d’investigació que ofereixen i en les mancances que encara són prou evidents en l’àmbit de la lingüística de corpus aplicada al català i a les seves varietats orals.


Paraules clau


corpus; català; varietats lingüístiques; llengua oral; lingüística aplicada

Text complet:

PDF (English)

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png