DOI: https://doi.org/10.7203/caplletra.68.16474

El multilingüisme a l’escola: tendències educatives i nous reptes


Resum


Aquest article tracta sobre les tendències educatives actuals i els nous reptes que l’educació multilingüe planteja. Es presenta la situació lingüística actual a la gran majoria de centres educatius on vàries llengües coexisteixen dins i fora de l’aula. S’expliquen les diferents tendències educatives lligades al foment del multilingüisme, com ara la importància del manteniment de les llengües pròpies de l’alumnat,la incorporació de l’anglés a una edat primerenca i els nous enfocaments metodològics en l’ensenyament de llengües, com són els programes CLIL i EMI. S’exposa un nou paradigma emergent en el camp del multilingüisme, anomenat translanguaging, que adopta per primera vegada un enfocament purament multilingüe i incorpora la recerca avantguardista en adquisició de llengües addicionals i competència multilingüe. Es conclou amb una sèrie de valoracions sobre didàctica multilingüe i futures línies de recerca.


Paraules clau


multilingüisme; educació multilingüe; competència multilingüe; translanguaging; didàctica multilingüe

Text complet:

PDF

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Contacte: infocaplletra@uv.es

Versió electrònica ISSN 2386-7159 / Versió impresa ISSN 0214-8188
Llicència internacional Creative Commons 4.0 BY-NC-ND

http://mirrors.creativecommons.org/presskit/buttons/88x31/png/by-nc-nd.png