Freire i Simondon, lo inèdit viable. Alfabetitzar en el modus d’existència dels objectes tècnics


Resum


Es pot dir que mentre el pensament de Freire és una pedagogia de l'esperança, el de Simondon és una pedagogia de l'esdevenir. Per a Freire l'ètica-política és la de l'autonomia i per a Simondon l'ètica-política és la del procés d'individuació. Si el mètode de Freire és el de la imaginació, el de  Simondon és l'esdevindre com a relació de la modalitat de l'ésser. La pedagogia de Freire no és una promesa sinó una proesa i la pedagogia de Simondon és un viatge d'anada sense tornada. Freire i Simondon són un inèdit viable, sempre avindre de la quotidiana i indeterminada existència. La noció d'esdevenir entesa des d'Heràclit, com al flux i moviment en tant que res en aquest món és constant excepte el canvi i l'esdevenir, és a dir, tot és impermanent, serveix de connexió per a pensar la noció de Freire i Simondon


La tesi que ací s'intenta sostindre és que la consciència de la manera d'existència dels objectes tècnics pot ser efectuada per un procés d'alfabetització on la cultura incorpore els objectes tècnics sota la forma de coneixement i valors, és a dir, des d'una perspectiva eticopolítica


Paraules clau


Freire; Simondon; alfabetización; técnica

Text complet:

PDF

Referències


Combes, M. (2017) Simondon. Una filosofía de lo transindividual, Buenos Aires: Cactus.

Freire P. (1984) La importancia de leer y el proceso de liberación. México: Siglo XXI.

Freire P. (1985) Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.

Freire P. (2010) Cartas a quien pretende enseñar. México: Siglo XXI.

Freire P. (2011) La educación como práctica de la libertad. México: Siglo XXI.

Freire P. (2014) La educación en la ciudad. México: Siglo XXI.

Heidegger M. (2007) La pregunta por la técnica. Barcelona: Folio.

Jaspers, K. (1985) La filosofía de la existencia. México: Artemisa. (Origen/Planeta).

Jiménez, M. (2006) “Márgenes de la deconstrucción. La palabra generadora entre Freire y Derrida”, en Perspectivas docentes, número 31, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ISSN: 0188 – 3313.

Lakoff G. y Johnson M. (1980) Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: Cátedra.

Nietzsche, F. (2000) Escritos sobre retórica. Madrid: Trotta.

Simondon G. (2008) El modo de existencia de los objetos técnicos. Buenos Aires: Prometeo libros.

Simondon G. (2017) Sobre la técnica (1953-1983). Buenos Aires: Cactus.

Simondon, G. (2009) La individuación a la luz de las nociones de forma y de información, Buenos Aires: Cactus.

Sloterdijk P. (2008) Normas para el parque humano. Madrid: Siruela.

Steiner, G. y Ladjali, C. (2005) Elogio de la transmisión. Madrid: Siruela

Uexküll, J. (2016) Andanzas por los mundos circundantes de los animales y los hombres. Buenos Aires: Cactus.

Winner, L. (2008) La ballena y el reactor. Una búsqueda de los límites en la era de la alta

tecnología. Barcelona: Gedisa


Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.