Convocatòries d'articles: Plantilla d'articles

Utilitza aquesta plantilla per lliurar articles a Just. Journal of Language Rights and Minorities, Revista de Drets Lingüístics i Minories.