DOI: https://doi.org/10.7203/efit.1.16446

La narrativa de les dones a Lo Rat Penat. Calendari Llemosí (1874-1883)


Resumen


En aquest treball es pretén visibilitzar les dones que van publicar narrativa durant la Renaixença al País Valencià.
Aquest treball és fruit d’un altre treball anterior. Però ara centrem el focus en la narrativa breu que es va publicar
al País Valencià a l’anuari Lo Rat Penat. Calendari Llemosí (1874-1883), concretament hem volgut visibilitzar les
dones que hi van publicar narrativa breu durant aquests anys. Cal entendre, però, aquest treball en el seu context: el
circuit literari en català estava en fase embrionària, per la qual cosa no hi ha gaires publicacions. Per tant no existia la
possibilitat de professionalització, de manera que molts escriptors ho eren per fer una tasca més de redreçament de la
situació que per aspiracions de professionalització. D’altra banda, la llengua de la Renaixença és prenormativitzada,
per la qual cosa, el model de llengua que trobem als textos serà una llengua amb vacil·lacions, que els escriptors
intentaran solucionar com bonament creuran. Hem d’afegir que hi ha poques dones que publiquen, en general,
en aquests anys en què el circuit literari en català estava bastint-se. Tot i això, aquesta publicació de Constantí
Llombart ofereix unes poques narracions breus de dues dones. Pretenem explicar qui eren les dues escriptores
que publiquen, exposar-ne el recorregut vital i classificar el tipus de narrativa que van publicar-hi. Les dones que
publiquen narrativa breu a Lo Rat Penat. Calendari Llemosí (1874-1883) són Manuela Agnés Rausell i Maria de
Bell-lloc. La primera d’elles publica dues peces curtes i l’última una només, al llarg dels 10 anys de vida que va
tenir la publicació dirigida per Llombart.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.Creative Commons License
Este trabajo está licenciado bajo la licencia Creative Commons
Attribution 3.0 .
© de los textos: los autores y las autoras
© de la edición: Universitat de València (año en curso)

ISSN electrónico: 2695-6780