DOI: https://doi.org/10.7203/CGUV.108-9.24396

Un país d’aigua i marjal. Paisatge agrari i repartiment de terres a la Ribera del Xúquer abans i després de la conquesta del segle XIII


Resumen


L’article estudia l’impacte de la conquesta i la colonització cristianes del segle xiii sobre el paisatge i
el poblament a la Ribera del Xúquer, una comarca construïda i definida principalment per la influència
d’aquest riu. En particular, tracta d’analitzar tant la societat musulmana anterior a la conquesta com la
nova societat feudal sorgida després, a partir d’una font excepcional com són els llibres de repartiment
de les terres i cases expropiades als antics propietaris i assignades als nous colons. En una primera part
s’examina la font principal, el Llibre del Repartiment, les seues possibilitats i els seus límits, per a continuació
abordar les successives etapes de la conquesta i colonització del territori, la distribució de castells,
torres i alqueries, així com la concessió tant de petits i mitjans lots de terra com de grans explotacions,
anomenades “honors”, “heretats” i “reals”. També s’hi estudia la importància del regadiu a un país d’aigua
i marjal, entre el riu Xúquer i el llac de l’Albufera. L’article es tanca amb una mirada a la població
musulmana expropiada, que només comença a emergir molt lentament en l’atenció dels historiadors.


Texto completo:

PDF (Català)

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación