DOI: https://doi.org/10.7203/CGUV.105.18281

El relleu de la ciutat de Mallorca a través de la cartografia (1596-1871)


Resumen


Es tracta de comparar el reflex en la cartografia històrica del  relleu de la Ciutat de Mallorca ?ara Palma? entre els segles XVI i XIX. Comença el 1596 amb una planimetria absolutament indiferenciada on s’anota el curs de sa Riera que separa la vila d’Amunt de la vila d’Avall amb els ponts successius. Un cop desviat el curs fluvial (1613), la distinció entre les dues meitats de la ciutat aprofita una faixa ombrejada que introdueix l’enginyer militar Jeroni Cànoves (1726 ca.) i és reproduïda pels cartògrafs de l’òrbita de Pròsper Verboom. La primera planimetria amb isohipses es deu a l’enginyer militar anglès-mallorquí, Leopold Scheidnagel (1871) que, malgrat actuar a les ordres del coronel Ibáñez de Ibero, contradiu el sistema mètric decimal, adoptat el 1864.


Texto completo:

PDF (Català)

Referencias


Fallot, Paul (1922) Étude géologique de la Sierra de Majorque. Paris - Liège, Béranger. 476 pp. + perfils i talls a 1/25.000.

Grimalt, Miquel (1989) Les inundacions històriques de sa Riera. Treballs de Geografia, 42: 19-26.

Grimalt, Miquel (1997) Geografia del risc a Mallorca. Les inundacions. Palma, Institut d’Estudis Baleàrics. 359 pp.

Mulet, Mireia (1991) Liber Maiolichinus de gestis Pisanorum illustribus. [Traducció catalana]. Palma de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana. 91 pp.

Peña, Pedro de A. (1891) La inundación de la ciudad de Mallorca (Palma) en el año 1403. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 4: 151-155.

Peña, Pedro de A. (1896) “Antiguos recintos fortificados de la Ciudad de Palma” Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, ………… Reedició amb pròleg de Francisco Pons (1956), pp. 11-66.

Picornell, Climent et al. (1989) Un plànol de Palma de l’any 1613 circa. Treballs de Geografia, 42: 27-34.

Riera, Ma. Magdalena (1993) Evolució urbana i topografia de Madîna Mayûrqa. Palma, Ajuntament de Palma. 238 pp.

Rosselló i Verger, Vicenç M. (2017) La persistència del traçat de Guerau (1644) a la planimetria de la Ciutat de Mallorca. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 77: 253-274.

Rosselló i Verger, Vicenç M. (2018) L’itinerari missioner de sant Vicent Ferrer a Mallorca (1413-1414). Cuadernos de Geografía, 101: 75-116.

Serra, Jaume (2004) “Banderies i bandolers en el Barroc”. Belenguer, Ernest: Història de les Illes Balears, II. Barclona, edicions 62. Cf. pp. 471-477.

Tous, Juan (2009) Palma a través de la cartografia (1596-1902). Palma, Ajuntament de Palma. 398 pp.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación