DOI: https://doi.org/10.7203/CGUV.103.16187

Castelló de n’Arrufat, Riutor i la séquia Faviana (Arqueologia toponímica)


Resumen


Els Francs i Marjals eren uns terrenys pantanosos entre Russafa (sud de la ciutat de València) i l’Albufera que a l’edat mitjana restaven fora del domini de l’Horta i hom va tractar de sanejar. Sobre el tema hi ha molta bibliografia recent i n’hem assajat d’aclarir el sistema de drenatge i la localització de les séquies principals. Fa temps que volíem resoldre l’enigma de Castelló de n’Arrufat, Riutor i la séquia d’en Fluvià i ara ho hem provat sobre una base física, la cartografia cadastral de 1929-1943 i la documentació arxivística. L’expansió urbana de la capital a les darreres dècades n’ha arrasat bona part de testimonis, però en queda la toponímia, cada cop més arqueològica.


Palabras clave


Edat mitjana,València, drenatge/regadiu, séquies, xàrcia viària

Texto completo:

PDF (Català)

Referencias


 • Alanyà, Lluís (1515) Aureum opus regalium  privilegiorum Civitatis et Regni Valentie. València, Dídac de Gumiel. Ccclvij ff.

 • [Alguer, Francisco de P.] (1828) Plan sinóptico de las acequias del rio Turia. València, B. Monfort. 20 pp.

 • Aparici, Ricardo (2015) Ruzafa. Evolución histórica de su huerta. Primera parte: de 1238 a 1390. Paiporta, Denes. 320 pp.

 • Aparici, Ricardo (2016) Breve evolución histórica de la toponimia de ls particularidades topográficas de la huerta de Ruzafa. Actes de la IX Jornada d’Onomàstica. Mislata, 2015. València, Acadèmia Valenciana de la Llengua. Cf. pp. 11-32.

 • Aparici, Ricardo (2017a i b) Ruzafa. Evolución histórica de su huerta. Segunda parte: de 1390 a 1393. Paiporta, Denes. Dos volums.

 • Beuter, Pere Antoni (1538) Primera part de la Història de València. [a cura de V. J. Escartí]. València, Publicacions de la Universitat de València. 212 pp.

 • Beuter, Pero Anton (1551) Segunda parte de la Coronica general de España y especialmente de Aragon, Cathaluña y Valencia. València, Joan de Mey. Clviij ff.

 • Borrull, Francisco X. (1831) Tratado de la distribución de las aguas del río Turia. València, B. Monfort. VIII + 198 pp.

 • Cabanilles, Antonio J. (1795-1797) Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y frutos del Reyno de Valencia. Madrid, Imprenta Real. Dos volums.

 • Carmona, P. i Ruiz, J. M. (2011) Historical morphogenesis of the Turia River coastal flood plain in the Mediterranean litoral of Spain. Catena, 86: 139-149.

 • Esquilache, Ferran (2018) Els constructors de l’Horta de València: origen, evolució i estructura social d’una gran horta andalusina entre els segles VIII i XIII. València, Publicacions de la Universitat de València, 452 pp. + 42 làmines.

 • Ferri, Marc i Sanchis, Carles (1999) Paisatge i patrimoni històric. L’horta de la Punta. Els valors de la Punta. 18 arguments en defensa de l’horta. València, Universitat de València. 149 pp. Cf. pp. 63-69.

 • Glick, Thomas (1988) Regadío y sociedad en la Valencia medieval. València, Del Cenia al Segura. XXIV + 413 pp.

 • González Villaescusa, Ricardo (1999) Sobre drenatges i recs històrics a la Punta. Els valors de la Punta. Cf. pp. 51-61.

 • González Villaescusa, Ricardo (2002) Las formas de los paisajes mediterráneos. Jaén, Universidad de Jaén. 506 pp.

 • Guiral-Hadziiossif, J. (1989) Valencia, puerto mediterráneo en el siglo XV (1410-1525). València, Edicions Alfonso el Magnánimo. 678 pp.

 • Jaubert  de Paçà, Francesc (1823) Voyage en Espagne… 1816-1819… Recherches sur les arrosages… Paris, Huzard. Dos volums. [Traduït al castellà per Joan Fiol, València, B. Monfort, 1844 i reeditat a Madrid, Ministerio de Agricultura, 1991].

 • Llop, Josep (1675) De la institucio govern politich; y iuridich… de la Fabrica Vella, dita de Murs, e Valls. València, G. Vilagrasa. 524 pp.

 • Llorens, Peregrín L. (1967) La Villa de Catarroja. València, Diputación Provincial. 437 pp.

 • Lluch. Ferran i Beltran, Lluís (1991) Las Acequias de Francos, Marjales y Extremales de la ciudad de Valencia. València, Ajuntament de València. 144 pp.

 • Lluesma, Josep Antoni, Manzanares, Víctor Manuel i Cerdà, Artemi (1993) Els amollonaments de l’Albufera de València de 1577 i 1761. València, Edicions Alfons el Magnànim. 139 pp.

 • Martínez Sanmartín, Lluís P. (1991) Els molins com a clau d’articulació de l’Horta medieval de València. La sentencia de 1240 entre els moliners d’Alaxar i la comunitat de Rascanya. Afers, 51: 369-396.

 • Momblanch, Francisco de P.  (1960) Historia de la Albufera de Valencia. València, Ajuntament de València. 322 pp.

 • Portugués-Mollà, I., Bonache-Felici, X., Mateu-Bellés, J. F. i Marco-Segura, J. B. (2016) A GIS-Based Model for the analysis of an urban flash flood and its hydro-geomorphic response. The Valencia event of 1957. Journal of Hydrology, 541: 582-596.

 • Ribera,  Julián (1928) Disertaciones y opúsculos. 1887-1927. Madrid, E. Maestre. Dos volums.

 • Rodrigo, Mateu (2013) Col·lecció documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó (1291-1420). València, Publicacions de la Universitat de València. Dos volums.

 • Rosselló, Vicenç M. (1972) Los ríos Júcar u Turia en la génesis de la Albufera de Valencia. Cuadernos de Geografía, 11: 7-25.

 • Rosselló, Vicenç M. (1989) Els molins d’aigua de l’Horta de València. Los paisajes del agua. Libro jubilar dedicado al profesor Antonio López Gómez. València, Universitat de València. Cf. pp. 317-345.

 • Rosselló, Vicenç M. (1995) L’Albufera de València. Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 190 pp.

 • Rosselló, Vicenç M. (1999) La Punta, víctima de la descoordinació o del progrés? Un enfocament geogràfic. Els valors de la Punta. Cf. pp. 43-49.

 • Rubio, Agustín (1990-1991) Vicisitudes demográficas y área cultivada en la baja edad media. Consideracions sobre el caso valenciano. Acta historica et archaelogica mediaevalia, 11-12: 259-297.

 • Ruiz, J. M. i Carmona, P. (1999) La desembocadura del Guadalaviar en época medieval: progradación deltaica y avulsión. Arqueologia i Quaternari litoral. Memorial Maria Pilar Fumanal.  València, Universitat de València. … pp. Cf. pp. 245-255.

 • Ruiz, J. M. i Carmona, P. (2005) La llanura deltaica de los ríos Júcar y Turia y la Albufera de Valencia. Sanjaume, Eulàlia i Mateu, Joan F. (eds.): Geomorfologia litoral i Quaternari. Homenatge al prof. V. M. Rosselló. València, Publicacions de la Universitat de València. Cf. pp. 399-419.

 • Sáinz de la Maza, Regina (1983) Noticias documentales sobre la Albufera (1.283-1350). Annals de l’Institut d’estudis comarcals l’Horta-Sud, 3: 135-153.

 • Salcedo,  Salvador   (1956) Estudio histórico-jurídico de la Albufera de Valencia y de sus aprovechamientos. Castelló de la Plana, Societat Castellonenca de Cultura. 63 pp.             

 • Sanchis-Ibor, Carles (1998) De la gola a les goles. Canvi ambiental secular a l’Albufera de València. València, Fundació Bancaixa. 141 pp.

 • Sanchis-Ibor, Carles (2001) Regadiu i canvi ambiental a l’Albufera de València. València, Publicacions de la Universitat de València. 332 pp.

 • Sanchis-Ibor, Carles i Algarra, Víctor M. (2017) Acequias y caminos al mar. Reconstrucción del paisaje agrario de los Poblados Marítimos. Aguiliar, I  i Serra, A. (eds.): Los Poblados Marítimos. València, Ajuntament de València. 349 pp. Cf. pp.73-95.

 • Sigalat, Cristina (2008) Estudio de los trazados de la ciudad de Valencia según el plano parcelario municipal realizado por el Instituto Geográfico y Catastral en 1929. IX Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación. Sevilla. 6 pp.

 • Torró, Josep i Esquilache, Ferran (2018) “Por donde jamás habían sido conducidas aguas”. La transformación agraria del marjal norte de la Albufera de Valencia (siglos xiii-xv). Torró, J. i Guinot, E. (eds.) Trigo y ovejas. El impacto de las conquistas en los paisajes andalusíes. València, Publicacions de la Universitat de València. 285 pp. Cf. pp. 161-225.


Enlaces refback

 • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación