Canvi demogràfic al País Valencià (1860-1900)


Resumen


En aquest article s'analitza el canvi demogràfic en la població valenciana al llarg de la segona meitat del segle XIX, fent hincapeu en el comportament diferencial rural-urbà. Es comença amb una valoració crítica de les fonts estadístiques. A continuació, es quantifica el canvi de la fecuntitat i la mortalitat, i es valoren els saldos migratoris. Es tracta de comprobar l'existència aviat de transició demogràfica.

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación