Baluards i revellins


Resumen


Coincidint bàsicament amb les guerres dels segadors (1640-52) i de successió (1702-14) es va bastir a la ciutat de Tortosa un nou "sistema defensiu", aplicant-hi els nous coneiximents tècnics de l'època, tot i reafirmant la funció estratégica de la ciutat. LA font cartográfica i el treball de camp, reconeixent les abundants restes que es conserven, han estat la base del treball, per tal de "reconstruir" i analitzar el disseny global i els trets de detall d'aquest sistema defensiu.

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación