Model d'inundacions en ventalls al.luvials


Resumen


Els ventalls al.luvials que conformen les planes costaneres valencianes estan sotmesos a inundacions periòdiques, produïdes per les revingudes sobtades dels rius i barrancs que les recorren. Els diferents episodis analitzats en la darrera dècada han servit de base per a dissenyar un model d'inundacions, que intenta caracteritzar tant els processos com les formes inundables. Els ventalls són formes convexes, on hi ha una divergència dels fluxos desbordats a les corbes i als punts d'intersecció. Els paleocaixers, normalment desconnectats dels rius actuals, drenen la superfície del ventall, mentre que els espais intercons i les marjals són zones còncaves que arrepleguen les aigües desbordades dels cons i les dels caixers que hi desemboquen. Aquest funcionament natural es complica enormement degut a l'acció antròpica que modifica les condicions naturals d'aquest espais. Així, el ponts, les carreteres, els desviaments, els cobriments i les ocupacions de caixers són obres que poden interferir en els fluxos canalizats i en els desbordaments, modificant contínuament les zones inundables. Paraules clau : ventall al.luvial, risc d'inundació, processos d'inundació, concavitats, convexitats, acció antròpica.

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación