Els geòmetres del cadastre de Catalunya (1720-1815)


Resumen


El Cadastre imposat a Catalunya després de la derrota austriacista en la guerra de Successió comportà la realització de nombroses operacions de mesura de terres. Aquests treballs foren duts a terme per un petit cos d?agrimensors anomenats geòmetres del reial tribut del Cadastre. Entre 1727 i 1815 n?hem identificat un total de vint-i-dos geòmetres. La creació d?aquesta figura va fer visible una professió fins llavors força desdibuixada a Catalunya. La cartografia cadastral és modesta, però alguns d?aquests geòmetres realitzaren també mapes més elaborats amb altres finalitats.

Texto completo:

PDF

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Cuadernos de Geografía de la Universitat de València
Revista editada por el Departament de Geografia de la UV
Equipo Editorial, Consejo de Redacción y Asesor

ISSN: 0210-086X | ISSN Digital: 2695-7965
Contacto | Políticas | Envíos | Indexación